اخرین محصولات ثبت شده

گزارش تخصصی چگونگی افزایش میل و رغبت دانش آموزان به وسیله ی روش های تدریس مشارکتی

دانلود گزارش تخصصی چگونگی افزایش میل و رغبت دانش آموزان به وسیله ی روش های تدریس مشارکتی در ساعات جغرافیا

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موضوع گزارش تخصصی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

دانلود موضوع گزارش تخصصی چگونگی همگام شدن با جهانی شدن آموزش شیمی در عصر ارتباطات و اطلاعات

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته

ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته word

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نرم افزار طراحی کارنامه ماهانه قابل اجرا در رایانه

دانلود نرم افزار طراحی کارنامه ماهانه قابل اجرا در رایانه

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمايشنامه صبر وظفر_ دانش آموزي

دانلود نمايشنامه صبر وظفر_ دانش آموزي

قیمت : 4,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمایشنامه شوک ..

دانلود نمایشنامه شوک ..

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برنامه سالانه راهبر آموزشی

دانلود نمونه برنامه سالانه راهبر آموزشی

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برنامه سالانه کارشناس آموزش ابتدایی

دانلود نمونه برنامه سالانه کارشناس آموزش ابتدایی

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برنامه سالانه مربی پیش دبستانی

دانلود نمونه برنامه سالانه مربی پیش دبستانی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه برنامه مطالعه کنکور – رشته علوم انسانی

دانلود نمونه برنامه مطالعه کنکور – رشته علوم انسانی

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی پرورشی

دانلود نمونه پیشنهاد ارزشیابی مربی پرورشی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه پیشنهاد در اشتباهات دانش آموران را فوراً اصلاح نکنیم!

دانلود نمونه پیشنهاد در اشتباهات دانش آموران را فوراً اصلاح نکنیم!

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل